Kuolajärven kylä -kirja

Kuolajärven kylästä kirjoitin kirjan v. 2008 ”Kuolajärven kylä – pakkoluovutettu”

Kirjaan on kerätty tiedot kaikista kylän asukkaista ennen toista maailmansotaa v. 1939. Kirjan perustana on hyvin paljon Sallan kunnan kansalaisopiston ylläpitämän perinnepiirin keräämät muistelmat ja valokuvat. Samoin kansalaisopiston puitteissa kerätyt haastattelut ja muut muistelmat.

Kansalaisopisten perinnepiiriläisiä, yläkuvassa vas. Eino Kairala, Kaarlo Kesälahti, Kaapo Kivelä, takana Sisko Sulasalmi, Eeva-Liisa Vuonnala, Juha Kesälahti tyttärensä kanssa, Terttu Pohtila ja edessä Jaakko Karkkola. Alakuvassa vas. Jaakko Karkkola, Eino Kairala, Pentti Tuhkala, Juha Kesälahti, Annikki Vuonnala, Marja Myllykangas, Eeva-Liisa Vuonnala, Terttu Pohtila ja Leila Piisilä.

Kirja sisältää muistelmia ja valokuvia menetetystä Kuolajärven kylästä, sota-ajasta, evakosta ja sen jälkeisestä pakkoasutuksesta. Kirjaan on tallennettu kartoin ja luetteloin kylän talojen paikat ja asukkaat v.1939. Teos valottaa kylän värikästä historiaa ja kertoo ihmisten iäksi jääneestä ikävästä omaan kotiseutuun.

Kirja julkaistiin Sallapäivänä 18.7.2008 Sallassa. Pidimme yhdessä haastattelijan Leila Piisilän kanssa kirjan julkaisemista luennon valtuustosalissa.

Kirjaa on edelleen saatavana sekä kirjakaupoista että minulta suoraan, hintaan 60€.

Valmista teosta hakemassa mm. seuraavat Kuolajärven kyläläisten jälkeläiset:

Eino Kairala, Ulkuniemen tyttäret Sisko ja Kaarina, kirjoittaja, Leila Piisilä, Maritta Laurila (os. Kairala) ja edessä Irja Kolistaja (os. Mikkola)

eeva-liisa vuonnala

Kuolajärven kylän ja Kuolajärven(Sallan) historiaa